http://diggiloo.net/

Performed by: Ben Cramer
Music by: Pierre Kartner
Lyrics by: Pierre Kartner
Conductor: Harry van Hoof
Language: Dutch
Placing: 14th (69 points)
Other versions: Dutch, English, French, German, Dutch

De oude muzikant

The old musician

Door de straten van Parijs Through the streets of Paris
Klinkt nog steeds dezelfde wijs Still the same tune sounds
Van die oude muzikant Played by the old musician
Je hoort hem al aan de overkant You already hear him across the street
  
Eens was hij toch heel beroemd Once he was very famous
Altijd werd zijn naam genoemd His name was mentioned all the time
Nu is hij heel oud en grijs Now he's very old and grey
Ouder dan de stad Parijs Older than the city of Paris
  
Door de straten, over pleinen Through the streets, over squares
Klinkt dat ene lied Sounds that one song
Die melodie zal nooit verdwijnen This melody will never disappear
Ook al ken je hem niet Even though you don't know it
  
Eenzaam zijn nu al z'n dagen Lonely are his days now
Niemand die hem nog kent Nobody who knows him anymore
Hij speelt op zijn accordeon He plays his accordeon
En denkt aan hoe het eens begon And he thinks of how it once began
Het leven is nu grauw en grijs Now, life is grubby and grey
In de straten van Parijs In the streets of Paris
  
Z'n vrienden kennen hem niet meer His friends don't know him anymore
Maar kijken nu nog op hem neer Only now, they look down on him
Hij speelt voor geld nog op de straat He still plays for money on the street
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat From early in the morning till late at night
  
Niemand die nog op hem wacht Nobody who waits for him anymore
Maar soms is het of hij weer lacht But sometimes he seems to be laughing again
Hij was beroemd in heel het land He was famous all over the country
Die oude, grijze muzikant That old grey musician
  
Door de straten, over pleinen Through the streets, over squares
Klinkt dat ene lied Sounds that one song
Die melodie zal nooit verdwijnen This melody will never disappear
Ook al ken je hem niet Even though you don't know it
  
Eenzaam zijn nu al z'n dagen Lonely are his days now
Niemand die hem nog kent Nobody who knows him anymore
Hij speelt op zijn accordeon He plays his accordeon
En denkt aan hoe het eens begon And he thinks of how it once began
Het leven is nu grauw en grijs Now, life is grubby and grey
In de straten van Parijs In the streets of Paris