http://diggiloo.net/

Det vackraste (Sweden 1995)

Performed by: Cecilia Vennersten
Music by: Peter Grönvall, Nanne Grönvall
Lyrics by: Nanne Grönvall, Maria Rådsten
Language: Swedish
NF placing: 2nd
Link: http://www.youtube.com/watch?v=9PojP6lCRq0

Det vackraste

The most beautiful thing

Det vackraste jag vet The most beautiful thing I know
Är att se dej när du sover Is to watch you when you're sleeping
Här råder stilla frid It's quiet and peaceful here
Och jag glömmer både rum och tid And I forget both space and time
  
Du ligger här bredvid You're lying here beside me
Och jag känner hur du andas And I can feel you, breathing
Att älskas utav dej To be loved by you
Är det vackraste för mej Is the most beautiful thing for me
  
Så sagolikt det är How fairytale-like it is
Att se morgon-dimman lätta To see the morning mist rise
När mörkret sakta flyr When darkness slowly flees
Och att se hur dagen åter gryr And to see the break of day
  
En kylig morgonbris A cool morning breeze
Sakta sveper genom rummet Slowly sweeps through the room
Jag kryper tätt intill I cuddle close to you
Lycklig för att du finns till Happy that you exist
  
Stunder av stillhet Moments of silence
Ett ögonblick av ro ibland A moment of quiet once in a while
Stunder av lycka Moments of happiness
Att bara ha varandra To simply have each other
  
Det är en rikedom It is a great wealth
Att få älska och att att älskas To love and be loved
Vår kärleks varsamhet The gentleness of our love
Är det vackraste jag vet Is the most beautiful thing I know
  
Det vackraste som finns The most beautiful thing there is
Är att vara någon nära Is to be close to someone
När månen lyser klart When the moon is shining brightly
Över skog och mark, så underbart Over forests and fields, so wonderful
  
Du ligger här bredvid You're lying here beside me
Och jag känner hur du andas And I can feel you, breathing
Att älskas utav dej To be loved by you
Är det vackraste för mej Is the most beautiful thing for me
  
Stunder av stillhet Moments of silence
Ett ögonblick av ro ibland A moment of quiet once in a while
Stunder av lycka Moments of happiness
Att bara ha varann To simply have each other
  
Det är en rikedom It is a great wealth
Att få älska och att älskas To love and be loved
Vår kärleks sårbarhet The gentleness of our love
Är det vackraste jag vet Is the most beautiful thing I know
  
Du ligger här bredvid You're lying here beside me
Och jag känner hur du andas And I can feel you, breathing
Att älskas utav dej To be loved by you
Är det vackraste för mej Is the most beautiful thing for me