http://diggiloo.net/

Alsof je bij me bent (Netherlands 1998)

Performed by: Nurlaila
Music by: John Ewbank
Lyrics by: John Ewbank
Language: Dutch
NF placing: 2nd
Link: http://www.youtube.com/watch?v=JXwePQDqECE#t=1m10s

Alsof je bij me bent

As if you were with me

In de reflectie van een winkelruit In the reflection of a shop window
Zie ik je naast me staan I see you standing beside me
Je ogen lachen zoals altijd Your eyes are smiling like always
En je kijkt me aan And you are looking at me
  
Even geniet ik van je evenbeeld For a moment I enjoy your reflection
Tot ik wat beter kijk Until I look closer
En sta te staren naar een vreemde I am looking at a stranger
Die wat op je lijkt Who looks a bit like you
  
Ik lijk maar niet te willen weten It seems like I don't want to accept
Dat je nu weg bent voor altijd That you are gone forever now
M'n hoofd probeert je te vergeten My head tries to forget you
Maar mijn hart wil je niet kwijt But my heart doesn't want to lose you
  
Alsof je bij me bent As if you were here with me
Alsof je nooit bent weggeweest As if you never left me
Leef ik nog steeds met jou I still live with you
Alsof je hier nog staat As if you were still standing here
En ik nooit anders heb gekend And I never knew differently
Alsof je bij me bent As if you were here with me
  
Ik praat tegen de muur I talk with the wall
En verwacht dat jij iets terug zal zeggen And expect you to reply
En af en toe hoor ik ook echt je stem And sometimes I really hear your voice
Ik ruik je geur en er zijn nog zoveel meer dingen I smell your odor and there are so many more things
Die bewijzen dat je bij me bent That prove that you are still with me
  
Ik kijk nog altijd naar de deur I still look at the door
Alsof je elk moment kunt binnenlopen As if you can walk in every moment
Ik dek de tafel elke avond nog voor twee I still set the table every evening for two
Ik kan niet leven met de waarheid I cannot live with the truth
Dus leef ik er maar omheen So I live around it
  
Alsof je bij me bent As if you were here with me
Alsof je nooit bent weggeweest As if you never left me
Leef ik nog steeds met jou I still live with you
Alsof je hier nog staat As if you were still standing here
En ik nooit anders heb gekend And I never knew differently
Alsof je bij me bent As if you were here with me
  
Hier heel dicht bij me Here, really close to me