http://diggiloo.net/

Avundsjuk (Sweden 1998)

Performed by: Nanne Grönvall
Music by: Nanne Grönvall, Peter Grönvall
Lyrics by: Nanne Grönvall, Peter Grönvall
Language: Swedish
NF placing: 4th
Link: http://www.youtube.com/watch?v=dX1nKSh2QGk

Avundsjuk

Envious

Du har alltid en sån äcklig tur, ett osvikligt flyt You always have such luck, an unerring fluke
Själv får jag hävda mig genom överdrivet skryt But I have to get through by exaggerate brag
Varför får du alltid allt som både du och jag vill ha? Why do you always get what both of us want?
Och varför ska jag behöva låtsas vara glad? And why do I have to pretend to be happy?
  
Det sägs så flott att skönhet alltid kommer inifrån They say so nicely that beauty comes from within
Hah! Att påstå nåt så korkat, ja, det känns som ett hån Ha! To state something like that feels like mockery
Varför är det då så få som faller för mig? Then why do so few fall for me?
Att du är så snygg, det äcklar mig That you're so pretty sickens me
Ah... jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha, ha... Ah... I want, I want, I want, want, want
  
För jag är avundsjuk, jag är så avundsjuk Because I'm envious, I am so envious
Det finns så mycket jag behöver There is so much that I need
Karlar och en massa klöver men and a lot of money
Avundsjuk, jag är så avundsjuk Envious, I am so envious
Jag... ah... ah... ah ah oh oh... I... ah... ah... ah ah oh oh...
  
Man ska kunna dela och berätta allt som vänner You should share and tell everything as friends
Men jag medger aldrig hur jag faktiskt känner But I never truly admit how I feel
Du är egenkär och lat och inte alls intelligent You're conceited and lazy and not at all intelligent
Men varje gång vi ses berättar du nåt positivt som hänt But everytime we meet you have something possitive to tell
  
Du får en kram, jag säger att jag gläds så för din skull You get a hug, I tell you I'm so happy for your sake
För sanningen den kryper bara fram när jag är full, hick cuz the truth only comes creeping out when I'm drunk, *hickups*
Och när jag vaknar nästa dag förnekar jag allt And when I wake up the next day I'm denying it all
Och skäms och säger: "Jag minns inte vad jag sagt" Blushes and says "I don't remember what I said"
En sanning med minst sagt en modifikation A truth with least said some modification
Jag vill ha, jag vill ha, jag vill också ha I want, I want, I also want
  
För jag är avundsjuk, jag är så avundsjuk Because I'm envious, I am so envious
Det finns så myckat jag behöver There is so much that I need
Karlar, vänner, resor, klöver Men, friends, trips, money
Avundsjuk, jag är så avundsjuk Envious, I am so envious
Jag... ah... ah... ah ah oh oh... I... ah... ah... ah ah oh oh...
  
A-avundsjuk, jag är så avundsjuk E-envious, I am so envious
Det finns så myckat jag behöver There is so much that I need
Skönhet, kärlek, vänner, klöver Beauty, friends, love, money
Avundsjuk, jag är så avundsjuk Envious, I am so envious
Jag... ah... ah... ah ah ah ah... Jag... ah... ah... ah ah ah ah...
  
Jag är så avundsjuk I am so envious