http://diggiloo.net/

Dag vreemde man (Belgium 1971)

Performed by: Ann Christy
Music by: Willy Crombé
Lyrics by: Mary Boduin
Language: Dutch
NF placing: 2nd (in final)
Link: http://www.youtube.com/watch?v=KskSQqZQLLQ

Dag vreemde man

Hello, stranger

Je boek, je krant, je sigaret Your book, your paper, your cigarette
Je warme sloffen naast ons bed Your warm slippers beside our bed
En je pleziertjes eens per week And your pleasures once a week
De pijn wanneer je me ontweek The pain when you avoided me
  
Je scherpe woorden aan 't ontbijt Your sharp words at breakfast
De voorgewende vriendelijkheid The affected kindness
Waarmee je afscheid van me neemt By which you take leave of me
Het is me allemaal zo vreemd It's all so strange to me
  
Dag vreemde man, man van m'n dromen Hello, stranger, man of my dreams
Jij vreemde man, je komt en gaat You stranger, you come and go
Dag vreemde man, de tijd zal komen Hello, stranger, the time shall come
Dan zeg ik stop, het is te laat When I'll say stop, it's too late
  
Je bent sarcastisch, niet attent You're sarcastic, not considerate
Een haast onmogelijke vent An almost impossible character
Ik ben je vrouw niet meer alleen I'm no longer your only woman
Je hebt er andere om je heen You have other women around you
  
Je bent gevierd en populair You are celebrated and popular
Je gaat op reis en liefst heel ver You go on a trip and preferably very far
En wanneer kom je nog eens thuis? And when do you come home again?
Je wordt een vreemde in ons huis You're becoming a stranger in our house
  
Dag vreemde man, man van m'n dromen Hello, stranger, man of my dreams
Jij vreemde man, je komt en gaat You stranger, you come and go
Dag vreemde man, de tijd zal komen Hello, stranger, the time shall come
Dan zeg ik stop, het is te laat When I'll say stop, it's too late
  
Dag vreemde man, man van m'n leven Hello, stranger, man of my life
Ach, wie ben jij, waar ga je heen? Ah, who are you, where are you going to?
Dag vreemde man, niets is gebleven Hello, stranger, nothing is left
Voor jou, voor mij, jij blijft alleen For you, for me, you're left alone
  
Waar ben je nou? Where are you now?
Ik hou van jou I love you