http://diggiloo.net/

Håll om mig (Sweden 2005)

Performed by: Nanne Grönvall
Music by: Nanne Grönvall, Ingela Pling Forsman
Lyrics by: Nanne Grönvall, Ingela Pling Forsman
Language: Swedish
NF placing: 2nd (in final)
Link: http://www.youtube.com/watch?v=SpyRZayFGug

Håll om mig

Hold me

Att vår värld behöver ha That our world needs
Mera kärlek varje dag More love every day
Det vet både jag och du Both me and you know that
Låt oss börja här och nu Let us begin here and now
  
Så håll om mig So hold me
Släpp inte taget om mig Don't let go of me
Är som förhäxad av dig It's like I'm under your spell
Åh, jag vill ha dig Oh, I want you
Kom och håll om mig nu Come and hold me now
  
Ja, kom närmare ett slag Yes, come closer for a while
Hör du mina andetag? Do you hear my breath?
Blodet rusar vilt och hett My blood is running wild and hot
Ja, på många skilda sätt In many different ways
  
Så kom och håll om mig So come and hold me
Släpp inte taget om mig Don't let go of me
Är som förhäxad av dig It's like I'm under your spell
Åh, jag vill ha dig Oh, I want you
Kom och håll om mig nu Come and hold me now
  
Pulsen slår jag ser din blick My pulse beats when I see the look in your eyes
Jag är i ett hjälplöst skick I am helpless now
Jag kan bli räddad först om du I can be saved if you
Ger mun-mot-mun-metoden nu Give me mouth-to-mouth
  
Så håll om mig So hold me
Släpp inte taget om mig Don't let go of me
Är som förhäxad av dig It's like I'm under your spell
Åh, jag vill ha dig Oh, I want you
Kom och håll om mig nu Come and hold me now
  
Ja, kom och håll om mig Yes, come and hold me
Släpp inte taget om mig Don't let go of me
Är som förhäxad av dig It's like I'm under your spell
Åh, jag vill ha dig Oh, I want you
Kom och håll om mig nu Come and hold me now
  
Är förlorad och förförd, jag är skakad och berörd I'm lost and seduced, I'm shaken and touched
Hjärtat slår så hårt, låta bli dig blir för svårt My heart beats so strong, it's too hard to leave you alone
Och jag tror du ser att jag faller mer och mer And I think you see that I'm falling more and more
Håll om mig... Hold me...
  
Så håll om mig So hold me
Släpp inte taget om mig Don't let go of me
Är som förhäxad av dig It's like I'm under your spell
Åh, jag vill ha dig Oh, I want you
Kom och håll om mig nu Come and hold me now
  
Ja, kom och håll om mig Yes, come and hold me
Släpp inte taget om mig Don't let go of me
Är som förhäxad av dig It's like I'm under your spell
Åh, jag vill ha dig Oh, I want you
Kom och håll om mig nu Come and hold me now
  
Kom och håll om mig Come and hold me
Släpp inte taget om mig Don't let go of me
Åh jag vill ha dig Oh I want you
Kom och håll om mig nu Come and hold me now