http://diggiloo.net/

Recorded by: Maja Keuc
Music by: Matjaž Vlašič
Lyrics by: Urša Vlašič
Language: Slovene
Placing: 13th (96 points)
Other versions: English

Vanilija

Vanilla

Povej, a se ti ne zdi da drugačen si Tell me, don't you think that you're being different
Kot da mar ti ni? As if you didn't care?
Daj, povej, spodnesi mi zdaj tla Come on, do tell, make my world crumble
Da je ona ta, ki je tvoja That she's the one that's yours
  
Ko na toplem ledu pleševa When we dance on warm ice
Vsak po svoje sanjava We each have our own dream
Le midva, le midva Just the two of us, just the two of us
  
Ni ona kot vanilija, diši na tebi, te izda She's not like vanilla, her scent stays on you, it gives you away
Še sem tvoja, še sem tu ob tebi I'm still yours, I'm still here by your side
Ta igra ne pozna meja, predolgo sem vztrajala This game has no boundaries, I've insisted for too long
Še sem tvoja, tvoja vsa I'm still yours, all yours
  
Si morda čas zdaj kradeva? Is it maybe that we're stealing each other's time now?
A nenadoma se začutiva But suddenly we feel each other
Ne, ne grem nazaj v ta lažnivi raj No, I won't go back to that false paradise
Srce je polno saj, ne, dovolj mi je My heart is full of soot, no, I've had enough
  
In iz inata v sebi, se upiram znova tebi le And out of spite inside, I'm fighting you again
Dajem vse, dajem vse I'm giving everything, I'm giving everything
  
(Nekaj, nekaj kot vanilija zdaj diši na tebi) Kot vanilija (Something, something like a vanilla scent stays on you) Like vanilla
(Nekaj, nekaj) to noč vleče me znova, znova k tebi (Something, something) tonight is dragging me to you again and again
  
Če mi rečeš, da ne znaš naprej (Znaš naprej) If you tell me that you can't go on (Can't go on)
Zamegljen je tvoj pogled na njej (...gled na njej) It's blurred, your sight of her (Sight of her)
Še sem tu, še bom tvoja vsa I'm still here, I'll still be yours
In vem, da še bom tu ob tebi And I know that I'll still be here by your side
  
Vedno znova sem na pol poti (Pol poti) Again and again I'm half way there (Half way there)
In čeprav se vse narobe zdi (...robe zdi) And although it all seems wrong (Seems wrong)
Reci mi, da naj ustavim svet Tell me to stop the world
Ker rad bi bil le tu ob meni 'Cause you want to stay by my side
  
Le nekaj, kar diši na tebi Just something that smells on you
Te vleče vedno znova k sebi Is dragging me to you again and again
A še sem vedno tvoja veš, še sem tvoja But I'm still yours, you know I'm still yours
Tvoja, tvoja, tvoja le, yeah... Yours, yours, only yours, yeah...
  
Še ti dajem, dajem ti vse I'm still giving you, giving you everything

Translation by Nejc.