http://diggiloo.net/

Performed by: Kabát
Music by: Milan Špalek, Tomáš Krulich, Radek Hurčík, Josef Vojtek, Ota Váňa
Lyrics by: Milan Špalek, Tomáš Krulich, Radek Hurčík, Josef Vojtek, Ota Váňa
Language: Czech
This entry did not qualify for the ESC final.

Malá dáma

Little lady

Utrhla trávu a začla hrát She blew off the grass and started to play
Ta malá dáma z předměstí That little lady from the suburbs
Co umí lidem z dlaní číst Who can read from people's palms
Tam kočky zrána mívaj hlad There the cats are hungry in the morning
Po noci plný neřestí After a night so full of unease
Je pohladí a dá jim jíst She will stroke and feed them
  
Po tmě se toulá a ve dne spí At night she strays, and sleeps by day
A její oči vědí víc než mý And her eyes know more than mine
Došly mi slova, já stál tam jen I ran out of words, I just stood there
S touhle jedinou bych zemřel I would die with her alone
  
S touhle bych zemřel v jedinej den I would die with her in one day
A jestli vám to nestačí And if that's not enough for you
Kdyby tam stála stovka žen If there were a hundred women there
Vyzvu ji k tanci a to netančim I'd offer her a dance I can't dance myself
  
Tam za tratí svý doupě má Behind the railway is her nest
Mince po kašnách posbírá She collects coins from fountains
A pak je skládá na kolej And then she puts them on the tracks
Staví si chrám, plechovej most She's building herself a temple, a bridge made of tin
Už po něm kráčí první host Already being crossed by the first passenger
Tak ať ho nohy nebolej So that his legs won't hurt
  
Prošla si peklem a kouzla zná She's been through hell and she knows the spells
Přejetý mince počítá She collects the trodden coins
A kdo ji spatří je zatracen And whoever sees her is damned
S touhle jedinou bych zemřel I would die with her alone
  
S touhle bych zemřel v jedinej den I would die with her in one day
A jestli vám to nestačí And if that's not enough for you
Kdyby tam stála stovka žen If there were a hundred women there
Vyzvu ji k tanci a to netančim I'd offer her a dance I can't dance myself
  
Budu si pamatovat na tu chvíli I will remember that instant
Když hrála znělo to jak Paganini When she played, it sounded like Paganini
A já už věděl, že jsem ztracenej And I already knew I was damned
Zeptal se za kolik s pocitem viny I asked how much, feeling guilty
  
S touhle bych zemřel v jedinej den I would die with her in one day
A jestli vám to nestačí And if that's not enough for you
Kdyby tam stála stovka žen If there were a hundred women there
Vyzvu ji k tanci a to netančim I'd offer her a dance I can't dance myself
  
S touhle bych zemřel v jedinej den I would die with her in one day
A jestli vám to nestačí And if that's not enough for you
Kdyby tam stála stovka žen If there were a hundred women there
Vyzvu ji k tanci a to netančim I'd offer her a dance I can't dance myself

Translation by Muhamed Mesic & Emilio Nuic.

  • Niccolò Paganini (1782–1840) - one of the most famous violin virtuosi, and is considered one of the greatest violinists who ever lived, with perfect intonation and innovative techniques.