http://diggiloo.net/

Recorded by: Ich Troje feat. Real McCoy
Music by: André Franke
Lyrics by: Michał Krystian Wiśniewski, André Franke, Olaf 'O-Jay' Jeglitza, Wiliam Lennox
Language: English & Polish
Other versions: English/Polish/German/Russian
This entry did not qualify for the ESC final.

Follow my heart

Follow my heart

I follow my heart I follow my heart
I follow my heart I follow my heart
(I follow my heart) (I follow my heart)
  
EsperaI need to talk to you Wait – I need to talk to you
Me quemagirl, you know it's true It burns me – girl, you know it's true
Candelayou're the one for me Candle – you're the one for me
Your love made me a believer Your love made me a believer
Quisieraanother night of love I would like – another night of love
EnteraI wanna have it all Entirely – I wanna have it all
Candelaso come on, get your love Candle – so come on, get your love
Ven, toma mi gasolina Come, take my gasoline
  
Pozwól mi dotknąć choć rąk Please, let me at least touch your hands
Złożę w nich prośbę by spotkał się wzrok In them, I'll put a request to meet our eyesights
Wbiję w twe oczy namiętność i chęć In your eyes, I'll stick the passion and desire
Dotrę do serca czy chcesz? I'll get to your heart, do you want it?
  
Posłuchaj dziś serca, w nim miłość się tli Listen to your heart today, 'cause love smoulders in it
Wyprosi okrutną samotność za drzwi It will show the door to the cruel loneliness
Niech obydwa zapłoną, nie zgasi ich nikt Let both of them flare up, no one will extinguish them
Podążaj za sercem, od dziś, jestem w nim Follow your heart, from today, I'm in it
  
I follow my heart I follow my heart
I follow my heart I follow my heart
(I follow my heart) (I follow my heart)
  
EsperaI need to talk to you Wait – I need to talk to you
Me quemagirl, you know it's true It burns me – girl, you know it's true
Candelayou're the one for me Candle – you're the one for me
Your love made me a believer Your love made me a believer
Quisieraanother night of love I would like – another night of love
EnteraI wanna have it all Entirely – I wanna have it all
Candelaso come on, get your love Candle – so come on, get your love
Ven, toma mi gasolina Come, take my gasoline
  
Po prostu bądź, przytul jak nikt Just be, hold me as no one else
Aż serca kiedyś przestaną nam bić Until our hearts stop beating
To co zostanie – to miłość, bo wiem What will be left is love, 'cause I know
Że śmierć nie wie czym miłość jest That death doesn't know what love is
  
A w sercu jak w sercu, w nim miłość się tli And in the heart as in the heart, love smoulders in it
Zaufaj mu zawsze, dla ciebie chce bić Always trust it, it wants to beat for you
A płonie w nim miłość po kres naszych dni And love is inflamed until the end of our days
Bo dzięki niej wiecznie, gdzie ja tam i ty Because of it, I'm always there where you are
  
I follow my heart and one day I'll confide I follow my heart and one day I'll confide
(Come on, come on, come on, get your love) (Come on, come on, come on, get your love)
(Ven, toma mi gasolina) (Come, take my gasoline)
The way that I feel about you by my side The way that I feel about you by my side
(Come on, come on, come on, get your love) (Come on, come on, come on, get your love)
(Ven, toma mi gasolina) (Come, take my gasoline)
Let me be with you now, I know it's alright Let me be with you now, I know it's alright
To follow my heart, 'cause our love is the light To follow my heart, 'cause our love is the light
(Come on, come on, come on, get your love) (Come on, come on, come on, get your love)
(Come on, get your love, come on, get your love) (Come on, get your love, come on, get your love)
(Come on, come on, come on, get your love) (Come on, come on, come on, get your love)
Is the light Is the light
(Ven, toma mi gasolina) (Come, take my gasoline)
  
Follow my heart Follow my heart
(Come on, come on, come on, get your love) (Come on, come on, come on, get your love)
I follow my heart I follow my heart
(I follow my heart, I follow my heart) (I follow my heart, I follow my heart)
I follow my heart I follow my heart
(I follow the heart, come on, get your love) (I follow the heart, come on, get your love)
(Come on, get your love) (Come on, get your love)
I follow my heart I follow my heart
(I follow my heart) (I follow my heart)

The lyrics also contain a few words in Spanish.

Translation by Wojciech Szamotula.