http://diggiloo.net/

Recorded by: Brainstorm
Music by: Reynard Cowper
Lyrics by: N/A
Language: Latvian
Placing: 3rd (136 points)
Other versions: English

Īssavienojums

Short circuit

Cik dīvainas ir tās paralēles, kas ved mūs pa takām kalnā How strange these parallels are, which guide us through footpaths on a mountain
Un, kad Tu mani trīsreiz piekrāpsi, es pazudīšu ar salnām... And when you betray me three times, I'll disappear with the frost...
Tad stāvēšu dzelzceļa malā, turp atpakaļ vilcienus vērot Then I'll stand beside a railway, looking back at the trains
Rītdiena nekad nepienāks, Džeimsam nav par ko sērot Tomorrow will never come, James has nothing to grieve about
  
Ja piepildītos kaut piecas domas no simts If only five dreams in a hundred come true
Tad tā pirmā par tevi, otrā par mums Then the first one is for you, the second one for us
Trešā, ceturtā, piektā, vien atkārtojums The third, fourth, fifth just repetition
Tālāk skaitīt nav vērts, tik apmaldīties There's no sense in counting more, just to get lost
Lai tie zina, ka mums – īssavienojums Let them know that us – we have a short circuit
  
Jau stundu kā benzīns beidzies, un kāpēc man būtu kur steigties? Already an hour of fuel is out, and why do I have to hurry somewhere?
Ja nav nekā kam iesākties, nekas arī nevar beigties If there is nothing to start, nothing can end
Un atmetot spītīgās domas un īpašumtiesības projām And dropping spiteful thoughts and ownership away
Es sapņaini skatos debesīs... vai tiešām reiz jāaiziet bojā? I look dreamy in the sky... do I have to go under once?
  
Ja piepildītos kaut piecas domas no simts If only five dreams in a hundred come true
Tad tā pirmā par tevi, otrā par mums Then the first one is for you, the second one for us
Trešā, ceturtā, piektā, vien atkārtojums The third, fourth, fifth just repetition
Tālāk skaitīt nav vērts, tik apmaldīties There's no sense in counting more, just to get lost
Lai tie zina, ka mums – īssavienojums Let them know that us – we have a short circuit
  
Ja piepildītos kaut piecas domas no simts If only five dreams in a hundred come true
Tad tā pirmā par tevi, otrā par mums Then the first one is for you, the second one for us
Trešā, ceturtā, piektā, vien atkārtojums The third, fourth, fifth just repetition
Tālāk skaitīt nav vērts, tik apmaldīties There's no sense in counting more, just to get lost
Lai tie zina, ka mums – īssavienojums, yeah Let them know that us – we have a short circuit
  
Hey... Hey...