http://diggiloo.net/

Recorded by: Charlotte Nilsson
Music by: Lars 'Dille' Diedricson
Lyrics by: Gert Lengstrand
Language: Swedish
Placing: 1st (163 points)
Other versions: English

Tusen och en natt

A thousand and one night

Bortom mörkret finns en evighet Behind the darkness there's an eternity
Himlens alla stjärnor lyser upp i natten All the stars of the sky are lighting up the night
Kanske att min dröm blir verklighet Perhaps my dream could be reality
För din kärlek går jag genom eld och vatten For your love, I'll go through fire and water
  
Jag vill ha dig här hos mig och alltid vara nära dig I want to have you near me and always be close to you
  
Du finns i mina drömmar tusen och en natt You are in my dreams, a thousand and one night
Väcker mina känslor varje tidig grynings morgon You wake up my feelings every early dawn
Sagan om vår kärlek kan bli verklig, kan bli sann The fairy-tale about our love can be real, can be true
Om du älskar mig i tusen och en natt If you love me for a thousand and one night
  
Som en tjuv om natten kommer du Like a burglar in the night you come
Stjäl en kyss och tar det mesta av min kärlek Steal a kiss, and take most of my love
Utanför så är det mörkt ännu Outside it's still dark
När det ljusnar vill jag vara i din närhet When it dawns I want to be near you
  
Jag vill vakna upp med dig och känna att du älskar mig I want to wake up with you and feel that you love me
  
Du finns i mina drömmar tusen och en natt You are in my dreams, a thousand and one night
Väcker mina känslor varje tidig grynings morgon You wake up my feelings every early dawn
Sagan om vår kärlek kan bli verklig, kan bli sann The fairy-tale about our love can be real, can be true
Om du älskar mig i tusen och en natt If you love me for a thousand and one night
  
Skuggor som faller i den blåa skymningen Shadows falling in the blue twilight
Får mig att längta efter kärlek, och bara drömma Makes me longs for love, and just dream
Jag kan aldrig glömma I can never forget
  
Du finns i mina drömmar tusen och en natt You are in my dreams, a thousand and one night
Väcker mina känslor varje tidig grynings morgon You wake up my feelings every early dawn
Sagan om vår kärlek kan bli verklig, kan bli sann The fairy-tale about our love can be real, can be true
Om du älskar mig i tusen och en natt If you love me for a thousand and one night
  
För jag ska älska dig i tusen och en natt Because I'll love you for a thousand and one night

  • The book of 1001 nights - Famous Arabic collection of stories, including Aladdin and Ali Baba and the Forty Thieves