http://diggiloo.net/

Performed by: Vili Resnik
Music by: Matjaž Vlašič
Lyrics by: Urša Vlašič
Conductor: Mojmir Sepe
Language: Slovene
Placing: 18th (17 points)
Other versions: English, German

Naj bogovi slišijo

Let the gods hear

Vse, kar mi ostalo je All there is left for me
Par spominov, upanje Are a few memories and hope
Njena slika pred očmi Her picture in front of my eyes
Nikoli ne zbledi, le žari Never fades, it just shines
  
Tisoč let jo čakal bom (Čakal te bom) I'll wait for her for a thousand years (I'll wait for you)
Na kolenih prosil bom (Prosil te bom) I'll be begging on my knees (I'll be begging you)
Naj usmili se nekdo Let someone have mercy
Zakričal bom v nebo ljubim jo I'll scream to the sky I love her
  
Naj bogovi slišijo Let the gods hear
Da mi je hudo That I'm in pain
Rešite me Save me
Ne, ne morem brez nje No, I can't be without her
Umira mi srce My heart is dying
  
Naj usmili se nekdo Let someone have mercy
Zakričal bom v nebo ljubim jo I'll scream to the sky I love her
  
Naj bogovi slišijo Let the gods hear
Da mi je hudo That I'm in pain
Rešite me Save me
Ne, ne morem brez nje No, I can't be without her
  
Oh... (Naj bogovi slišijo) Oh... (Let the gods hear)
Nana naj naj naj naj naj... Nana nai nai nai nai nai...
Da mi je hudo That I'm in pain
Rešite me Save me
Ne, ne morem brez nje No, I can't be without her
Umira mi srce My heart is dying
  
Umira mi srce My heart is dying

Translation by Zdravko Klanšek.