http://diggiloo.net/

Performed by: Blond
Music by: Stephan Berg
Lyrics by: Stephan Berg
Conductor: Curt-Eric Holmquist
Language: Swedish
Placing: 14th (36 points)
Other versions:  

Bara hon älskar mig

If only she loves me

Jag ser en flicka dansa genom natten I see a girl dance through the night
Ler så alla hjärtan stannar Smiling so all the hearts stop
Fast jag har vandrat genom eld och vatten Even though I walked through fire and water
Rör hon mig som ingen annan She touches me like nobody else
Och om hon faller för mig förändras allt And if she falls for me everything will change
Om hon ser att den man hon väntar på For she'll see that the man she waited for
Det är jag, det kan bli hon och jag It is me, it could be she and I
  
Bara hon älskar mig If only she loves me
Får jag den ängel hela himlen saknar I'll have the angel the whole of heaven looks for
Och den enda kvinna jag vill ha igen And the only woman I want to have again
Bara hon älskar mig If only she loves me
Blir jag den man hon ser i sina drömmar I become that man she sees in her dreams
Alla andra har förlorat All the others have lost
Hon kan aldrig älska utan mig She can never love without me
  
Jag vågar inte möta hennes blickar I don't dare to meet her looks
Visa att mitt hjärta brinner Show that my heart is on fire
Hur ska jag nånsin fånga denna flicka How will I ever catch this girl
Fråga innan hon försvinner Ask before she disappears
Fast andra män kunde dö for hennes skull Even though other men could die for the her sake
Så förstår jag att ingen ser I understand what nobody sees
Vad hon vill ha, det gör bara jag What she wants, it is only me
  
Bara hon älskar mig If only she loves me
Får jag den ängel hela himlen saknar I'll have the angel the whole of heaven looks for
Och den enda kvinna jag vill ha igen And the only woman I want to have again
Bara hon älskar mig If only she loves me
Blir jag den man hon ser i sina drömmar I become that man she sees in her dreams
Alla andra har förlorat All the others have lost
Hon kan aldrig älska utan mig She can never love without me
  
Jag har inget kvar att leva för I've nothing left to live for
Ingenting är värt nåt om inte vi finner varandra Nothing is worth anything unless we find each other
Vi blir ett We become one
  
Bara hon älskar mig If only she loves me
Får jag den ängel hela himlen saknar I'll have the angel the whole of heaven looks for
Och den enda kvinna jag vill ha igen And the only woman I want to have again
Bara hon älskar mig If only she loves me
Blir jag den man hon ser i sina drömmar I become that man she sees in her dreams
Alla andra har förlorat All the others have lost
Hon kan aldrig älska utan... She can never love without...
  
Bara hon älskar mig If only she loves me
Blir jag den man hon ser i sina drömmar I become that man she sees in her dreams
Hon kan aldrig älska utan mig She can never love without me