http://diggiloo.net/

Performed by: Anna Maria Jopek
Music by: Tomasz Lewandowski
Lyrics by: Magda Czapińska
Conductor: Krzesimir Debski
Language: Polish
Placing: 11th (54 points)
Other versions: English

Ale jestem

But I am

Oczy otwieram: staje się świat My eyes open: the world comes into being
Nade mną - niebo, przede mną - sad Above me - heaven, an orchard in front
Jabłek zielonych zapach i smak Green apples' smell and taste
I wszystko proste tak And all is so simple
  
Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas You must truly live, to fool the time
Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz You must beautifully live, you live only once
Trzeba żyć w zachwycie: marzyć, kochać i śnić You must live in admiration: love, imagine and dream
Trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć You must fool the time, to save true life
  
Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze I'm a grain of sand in a sand-glass
Zabłąkaną łódeczką wśród raf A boat stray among the reefs
Kroplą deszczu, trzciną myślącą wsród traw A rain drop, a thoughtful cane among the grass
Ale jestem But I am
  
Jestem iskrą i wiatru powiewem I'm a spark, a gasp of wind
Smugą światła, co biegnie do gwiazd a trail of light running up the stars
Jestem chwilą, która prześcignąć chce czas I'm a while trying to beat the time
Ale jestem But I am
  
Ucha nadstawiam: słucham jak gra I strain my ears to hear it play
Muzyka we mnie, w muzyce - ja Music in me, in music - I
Nim wielka cisza pochłonie mnie Before big silence engulfs me
Pragnę wyśpiewać, wyśpiewać, że: I want to sing out, to sing that
  
Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas You must truly live, to fool the time
Pięknie żyć w zachwycie, życie zdarza się raz You must live in admiration, life happens only once
  
Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze I'm a grain of sand in a sand-glass
Zabłąkaną łódeczką wśród raf A boat stray among the reefs
Kroplą deszczu, trzciną myślącą wsród traw A rain drop, a thoughtful cane among the grass
Ale jestem But I am
  
Jestem I am
  
Życie jest drogą, życie jest snem Life is a road, life is a dream
A co będzie potem? - nie wiem, i wiem What will be later - I know, I don't know
O nic nie pytaj, dowiesz się gdy Don't ask, you will see when
Skończy się droga, życie... i sny An ends comes of the road, of life... and dreams
  
Jestem piasku ziarenkiem w klepsydrze I'm a grain of sand in a sand-glass
Zabłąkaną łódeczką wśród raf A boat stray among the reefs
Kroplą deszczu, trzciną myślącą wsród traw A rain drop, a thoughtful cane among the grass
Ale jestem But I am
  
Ale Jestem (Jestem iskrą i wiatru powiewem) But I am (I'm a spark, a gasp of wind)
Jestem (Smugą światła co biegnie do gwiazd) I'm (A trail of light running up to the stars)
Jestem chwilą, która prześcignąć chce czas I'm a while trying to beat the time
Ale jestem But I am