http://diggiloo.net/

Performed by: 1x band
Music by: Cole Moretti
Lyrics by: Tomaž Kosec
Conductor: Jože Privšek
Language: Slovene
Placing: 22nd (9 points)
Other versions: English

Tih deževen dan

A quiet rainy day

Tih deževen dan, zaprem oči, potujem daleč stran A quiet rainy day, I close my eyes, wander far away
Čez pretekle dni narišem senco in že me več ni I paint a shadow over past days and fade away
  
Kako dobro se zlivam v ta svet, ki me omamlja How well I merge with this world that dazes me
Kako vase potegne me čas, ki ne obstaja How I'm absorbed in time that doesn't exist
  
Kaj bi svet brez sanj What would the world be without dreams
(Kaj bi?) (What would?)
Ko gre sreča tja v en dan? When good luck squanders?
Kaj bi čas brez sanj? What would time be without dreams?
(Kaj bi?) (What would?)
Saj življenje bilo bi zaman Life would be in vain
  
Kaj bi svet brez sanj What would the world be without dreams
(Kaj bi?) (What would?)
Ko gre sreča tja v en dan? When good luck squanders?
Kaj bi čas brez sanj? What would time be without dreams?
Čas brez sanj Time without dreams
  
Modro je nebo tam v daljavi sliši se zvon The blue sky there, in the distance, the bell is heard
V sapi jutranji še en revež za mano hiti In the morning breeze another victim follows me
  
Kako dobro se zlivam v ta svet, ki me omamlja How well I merge with this world that dazes me
Kako vase potegne me čas, ki ne obstaja How I'm absorbed in time that doesn't exist
  
Kaj bi svet brez sanj What would the world be without dreams
(Kaj bi?) (What would?)
Ko gre sreča tja v en dan? When good luck squanders?
Kaj bi čas brez sanj? What would time be without dreams?
(Kaj bi?) (What would?)
Saj življenje bilo bi zaman Life would be in vain
  
Kaj bi svet brez sanj What would the world be without dreams
(Kaj bi?) (What would?)
Ko gre sreča tja v en dan? When good luck squanders?
Kaj bi čas brez sanj? What would time be without dreams?
Čas brez sanj Time without dreams

Translation by Mateja Kobav.