http://diggiloo.net/

Performed by: Monica Zetterlund
Music by: Bobbie Ericsson
Lyrics by: Beppe Wolgers
Conductor: William Lind
Language: Swedish
Placing: 13th (0 points)

En gång i Stockholm

Once upon a time in Stockholm

Kom med mig, sa min vän Come with me, said my friend
Nu faller vinterns första tysta snö Now the first silent winter snow falls
Och sommaren är slut And summer is over
Jag har en segelbåt i Klara sjö I have a sailing boat in Lake Klara
Kom, min vän, min båt är vit som snö Come my friend, my boat is as white as snow
Ja, kom vi seglar ut Yes, come, let's go sailing
  
Kom, min vän, kom ombord Come my friend, come aboard
Där ser du vit av snö vår Riddarfjärd There you can see the Riddarfjärd covered in white snow
Vår båt går ut i snö Out boat sails in snow
Ja, Stockholms vinter är en sällsam värld Yes, the Stockholm winter is a peculiar world
Mås och trut, i tyst och vacker snö Seagulls, in silent and beautiful snow
Och skön är Stockholms ö And beautiful is the island of Stockholm
  
Tyska kyrkans klang, ropar stumt 'ding dang' The bells of The German Church, silently call 'ding dong'
En sagolik strand, ett sagolikt land A fairytale shore, a fairytale land
Som möter oss två i vår båt That meets the two of us in our boat
  
Håll min hand, håll min hand Hold my hand, hold my hand
För dig och mig så är det sommar än For you and me it's still summer
Kom segla ut med mig Come sailing with me
Där du och jag är, där är sommaren Where you and I are, there is summer
Sommaren, och den tar aldrig slut Summer, it never ends
För jag, jag älskar dig Because I, I love you
  
Håll min hand, håll min hand Hold my hand, hold my hand

Riddarfjärden and Klara sjö are both waters in Stockholm.