http://diggiloo.net/

Recorded by: Jacques Raymond
Music by: Hans Flower
Lyrics by: Wim Brabants
Conductor: Francis Bay
Language: Dutch
Placing: 10th (4 points)

This is the studio version. There are some differences in the live version.


Waarom?

Why?

Waarom zou de rode roos bestaan? Why would the red rose exist?
Steekt men 's avonds al de sterren aan? Are all the stars lighted every evening?
Waarom fladderen de vlinders blij? Why do the butterflies flutter cheerfully?
Zingt het vogelenkoor in de mei? Does the bird's choir sing in May?
  
Waarom kunnen wij vol heimwee zijn? Why can we be full of nostalgia?
Waarom kent ons hart soms vreugd en pijn? Why does our heart know joy and pain?
Hoor de merel, die zingt het blij: Listen to the blackbird, singing happily:
"'k Heb je lief – hou jij ook van mij?" "I love you – do you love me too?"
  
De taal der liefde is vaak zeer wonderbaar The language of love is often very miraculous
Een woord, een teken, een beeld, een klein gebaar A word, a sign, an image, a small gesture
Alleen ons hart verstaat die taal Only our heart understands that language
  
Waarom kunnen wij vol heimwee zijn? Why can we be full of nostalgia?
Waarom kent ons hart soms vreugd en pijn? Why does our heart know joy and pain?
Hoor de merel, die zingt het blij: Listen to the blackbird, singing happily:
"'k Heb je lief – hou jij ook van mij?" "I love you – do you love me too?"